Mgr. Lenka Bačová Lenka

lenka@outbreak.sk

Spoznaj nášu Lenku:

Multižánrový tanečník a športovec v jednom tele. Tanečnú cestu odštartovala gymnastikou a postupne si prešla rôznymi tanečnými štýlmi ako moderna, ľudovky, latinsko – americké a štandardné tance, shoowdance, až sa dostala k streetdancovým štýlom. Je absolventkou Fakulty športu, so špecializáciou na aerobik a tanečný aerobik, ktorému sa venovala 7 rokov a zúčastnila sa viacerých súťaží. Už na vysokej škole sa začala venovať deťom. Po jej skončení 6 rok vedie pohybovú a tanečnú prípravu detí vo veku od 3 do 15rokov.

Zameriava sa:

  • Hip Hop
  • House Dance
  • Pohybová príprava
  • Kondičné cvičenia