PROPOZÍCIE

BATTLE & CHOREO CONTEST

25.04.2020 – Sobota / Saturday

Na začiatku je vášeň, hudba, vzdelávanie, tréningy, drina, odhodlanie, kondícia, prekážky, sklamania, motivácia, snaha, inšpirácia, pokusy, spoznávanie, priateľstvá, cestovanie, skúsenosti, sebavedomie, pokora , príležitosť —> Dancefor.GOLD BATTLE

BATTLE  do 15 rokov

 • Hip Hop 2vs2
 • Breakin 2vs2
 • All style Crew + Demo ( min. počet 5 tanečníkov )

BATTLE – bez vekového obmedzenia

 • Hip Hop 1vs1
 • House 1vs1
 • Breakin 1vs1
 • Waacking 1vs 1
 • All style Crew + Demo ( min. počet 5 tanečníkov )

_______________

SPÔSOB REGISTRÁCIE:

Registrujte sa do štvrtka 23.4.2020.

Registrácia na mieste nebude možná.

26.04.2020 – Nedeľa / Sunday

Účasť na conteste: Registrácia je otvorená pre všetky tanečné skupiny. Battle & Choreo contestu sa môžu zúčastniť všetci členovia i nečlenovia všetkých tanečných organizácií. Účastníci sa môžu zúčastniť contestu bez klubovej príslušnosti a nie je ich povinnosťou byť členmi jedného tanečného klubu. Contestu se nesmie zúčastniť ten, koho jednanie by mohlo viest k ohrozeniu zdravia a života, ako jeho vlastného, tak i ostatných účastníkov podujatia. Každý tanečník môže súťažiť v každej disciplíne danej vekovej kategórie v neobmedzenom počte štýlov. Registrácia je otvorená aj pre účastníkov zo zahraničia, bez obmedzenia národnosti, náboženskej orientácie, farby pleti.
_______________
III.ročník celoslovenskej NEZÁVISLEJ prehliadky pouličného tanca
Miesto konania: Kunsthalle / Hala umenia, Košice
Organizátor: OZ „Outbreak“, Gudernova 3, Košice
_______________

Street Choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Hip – hop, Funk (lockin, poppin, breakin), House dance, kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max.5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Open choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Waackin, Vogue, Dancehall, Afro, Krump, New style hustle, kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Experimental choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Contemporary, Súčasný tanec, techniky Moderného tanca, pohyb… kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Hobby choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Hip – hop, Funk (lockin, poppin, breakin), House dance, Waackin, Vogue, Dancehall, Afro, Krump, New style hustle, Contemporary, Súčasný tanec, techniky Moderného tanca, pohyb… kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Dospelí nad 30 rokov
Poznámka: Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže. Na udelenie výnimky je potrebná žiadosť o výnimku podaná spolu s registráciou choreografie.
_______________

SPÔSOB SÚŤAŽE:

 1. Každá choreografia sa predstaví 1x
 2. Účastníci budú ocenení porotou:
 • za najkrajší kostým
 • za najlepšiu hudbu
 • za najlepšiu choreografiu
 • za originalitu
 • 1,2,3 miesto s pomedzi teamov s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii
 • Choreograf, ktorého choreografie získali najvačší počet bodov v súčte spolu získa hlavnú cenu GOLD Choreograf
_______________

POROTA:

_______________

TANEČNÁ PLOCHA:

 • baletizol
_______________

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Hudobné nahrávky na USB, vo formáte MP3 poslať v prílohe mailu s prihláškou / registráciou, poprípade najneskôr odovzdať v daný deň priamo DJ – ovi
_______________

PRIHLÁŠKY:

 • Uzávierka prihlášok spolu
 • s úhradou štartovného je do 17.4.2020!
 • Po tomto termíne nebude akceptovaná žiadna prihláška.
 • Prihlášky zasielajte e -mailom na: registration@dancefor.gold
_______________

INFO:

_______________
Stravovanie: Priamo v objekte je k dispozícii bufet, objekt sa nachádza blízko centra mesta
Ubytovanie: Nezabezpečuje organizátor ( možnosti ubytovania v blízkosti podujatia budú uverejnené na našich stránkach (outbreak.sk/dancefor-gold/ubytovanie)
Parkovanie: Neplatené parkovisko je súčasťou Kásárňi Kulturpark, alebo v centre mesta (platené parkovanie podľa sadzobníka mesta Košice)

Uzávierka prihlášok spolu s úhradou štartovného 17.4.2020!

Registrácia po termíne uzávierky nebude možná.

PROPOZÍCIE

Propozície BATTLE & CHOREO CONTEST

25.04.2020 – Sobota / Saturday

Na začiatku je vášeň, hudba, vzdelávanie, tréningy, drina, odhodlanie, kondícia, prekážky, sklamania, motivácia, snaha, inšpirácia, pokusy, spoznávanie, priateľstvá, cestovanie, skúsenosti, sebavedomie, pokora , príležitosť —> Dancefor.GOLD BATTLE

BATTLE  do 15 rokov

 • Hip Hop 2vs2
 • Breakin 2vs2
 • All style Crew + Demo ( min. počet 5 tanečníkov )

BATTLE – bez vekového obmedzenia

 • Hip Hop 1vs1
 • House 1vs1
 • Breakin 1vs1
 • Waacking 1vs 1
 • All style Crew + Demo ( min. počet 5 tanečníkov )
_______________

SPÔSOB REGISTRÁCIE:

Registrujte sa do 23.4.2020.

Registrácia na mieste nebude možná.

26.04.2020 – Nedeľa / Sunday

Účasť na conteste: Registrácia je otvorená pre všetky tanečné skupiny. Battle & Choreo contestu sa môžu zúčastniť všetci členovia i nečlenovia všetkých tanečných organizácií. Účastníci sa môžu zúčastniť contestu bez klubovej príslušnosti a nie je ich povinnosťou byť členmi jedného tanečného klubu. Contestu se nesmie zúčastniť ten, koho jednanie by mohlo viest k ohrozeniu zdravia a života, ako jeho vlastného, tak i ostatných účastníkov podujatia. Každý tanečník môže súťažiť v každej disciplíne danej vekovej kategórie v neobmedzenom počte štýlov. Registrácia je otvorená aj pre účastníkov zo zahraničia, bez obmedzenia národnosti, náboženskej orientácie, farby pleti.
_______________
III.ročník celoslovenskej NEZÁVISLEJ prehliadky pouličného tanca
Miesto konania: Kunsthalle / Hala umenia, Košice
Organizátor: OZ „Outbreak“, Gudernova 3, Košice
_______________

Street Choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Hip – hop, Funk (lockin, poppin, breakin), House dance, kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max.5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Open choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Waackin, Vogue, Dancehall, Afro, Krump, New style hustle, kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Experimental choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Contemporary, Súčasný tanec, techniky Moderného tanca, pohyb… kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Deti do 11 rokov
 2. Juniori od 12 rokov
 3. Mládež od 16 rokov
Poznámka: Mladší sa môžu prezentovať v staršej vekovej kategórii, ale neplatí to opačne! Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže.

Hobby choreo:

 • choreografie, v ktorých dominujú tanečné štýly: Hip – hop, Funk (lockin, poppin, breakin), House dance, Waackin, Vogue, Dancehall, Afro, Krump, New style hustle, Contemporary, Súčasný tanec, techniky Moderného tanca, pohyb… kombinácia viacerých tanečných štýlov, alebo fusion prepojenia tanca
 • minimálny počet tanečníkov: 5
 • dĺžka choreografie: doporučujeme max. 5min
 • Poznámka: víťazom sa stáva team s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii.
 • Vekové kategórie:
 1. Dospelí nad 30 rokov
Poznámka: Rozhodujúci je vek dosiahnutý v deň súťaže. Na udelenie výnimky je potrebná žiadosť o výnimku podaná spolu s registráciou choreografie.
_______________

SPÔSOB SÚŤAŽE:

 1. Každá choreografia sa predstaví 1x
 2. Účastníci budú ocenení porotou:
 • za najkrajší kostým
 • za najlepšiu hudbu
 • za najlepšiu choreografiu
 • za originalitu
 • 1,2,3 miesto s pomedzi teamov s najväčším počtom bodov v hodnotení predvedených choreografii
 • Choreograf, ktorého choreografie získali najvačší počet bodov v súčte spolu získa hlavnú cenu GOLD Choreograf
_______________

POROTA:

_______________

TANEČNÁ PLOCHA:

 • baletizol
_______________

TECHNICKÉ PODMIENKY:

Hudobné nahrávky na USB, vo formáte MP3 poslať v prílohe mailu s prihláškou / registráciou, poprípade najneskôr odovzdať v daný deň priamo DJ – ovi
_______________

PRIHLÁŠKY:

 • Uzávierka prihlášok spolu
 • s úhradou štartovného je do 17.4.2020!
 • Po tomto termíne nebude akceptovaná žiadna prihláška.
 • Prihlášky zasielajte e -mailom na: registration@dancefor.gold
_______________

INFO:

_______________
Stravovanie: Priamo v objekte je k dispozícii bufet, objekt sa nachádza blízko centra mesta
Ubytovanie: Nezabezpečuje organizátor ( možnosti ubytovania v blízkosti podujatia budú uverejnené na našich stránkach (outbreak.sk/dancefor-gold/ubytovanie)
Parkovanie: Neplatené parkovisko je súčasťou Kásárňi Kulturpark, alebo v centre mesta (platené parkovanie podľa sadzobníka mesta Košice)

Uzávierka prihlášok spolu s úhradou štartovného 17.4.2020!

Registrácia po termíne uzávierky nebude možná.

Na stiahnutie:

 • Logo festivalu
 • Pre seba
 • Na zdieľanie
 • Pre partnerov

Kontakty:

 • Registrácia
 • Marketing
 • Partneri
 • Ubytovanie

Výsledky:

 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019