Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponuky

Zápis do  tanečnej školy so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.TANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:Zápis do  tanečného krúžku v škôlke so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.TANEČNÝ KRÚŽOK

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:Zápis do Letnej školy tanca – denný tábor, spustený.LETNÁ ŠKOLA TANCA - Denný tábor

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
OBJEDNÁVATEĽ: (rodič/zákonný zástupca):ÚČASTNÍK:Prihlasovanie do Večerných kurzov spustené. Reštart – Máj 2021VEČERNÉ KURZY

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855


KURZY:

HIPHOP 30+

Utorok / Štvrtok

18:30-19:30

STREET DANCE

Utorok / Štvrtok

18:30-20:00

CONTEMPORARY

Pondelok / Streda

18:30-19:30VÝBER KURZU:


ÚČASTNÍK KURZU:Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponuky

Zápis do tanečnej školy so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.

TANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:


Zápis do  tanečného krúžku v škôlke so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.

TANEČNÝ KRÚŽOK

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO: