Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponuky

Zápis do  tanečnej školy so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.



TANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855




ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:



Zápis do  tanečného krúžku v škôlke so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.



TANEČNÁ ŠKÔLKA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855




ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:



Zápis do Letnej školy tanca – denný tábor, spustený.



LETNÁ ŠKOLA TANCA - Denný tábor

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855




OBJEDNÁVATEĽ: (rodič/zákonný zástupca):



ÚČASTNÍK:



Prihlasovanie do Večerných kurzov spustené. Reštart – Máj 2021



VEČERNÉ KURZY

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855


KURZY:

HIPHOP 30+

Utorok / Štvrtok

18:00-19:00

STREET DANCE

Utorok / Štvrtok

18:00-19:00

CONTEMPORARY

Utorok / Štvrtok

19:00-20:00



VÝBER KURZU:


ÚČASTNÍK KURZU:



Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponuky

Zápis do tanečnej školy so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.

TANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:


Zápis do  tanečného krúžku v škôlke so začiatkom od 1.septembra 2021, spustený.

TANEČNÁ ŠKÔLKA

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:


Zápis do Letnej školy tanca – denný tábor, spustený.

LETNÁ ŠKOLA TANCA

Denný tábor

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855




OBJEDNÁVATEĽ:

(rodič/zákonný zástupca)