Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponukyTANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:

TANEČNÁ ŠKÔLKA

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:Zápis do Letnej školy tanca – denný tábor, spustený.LETNÁ ŠKOLA TANCA - Denný tábor

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855
OBJEDNÁVATEĽ: (rodič/zákonný zástupca):ÚČASTNÍK:Večerné kurzy tanca Leto 2023 ( Júl, August ) – V rámci plánovanej rekonštrukcie neotvárame.VEČERNÉ KURZY

Obstarávateľom: OZ "Outbreak", ul. Gudernová 3, 040 11 Košice, IČO: 42112150; DIČ: 2023104941, Č.U.: SK83 0900 0000 0050 2205 8855


KURZY:

HIPHOP 30+

Utorok / Štvrtok

18:00-19:00

STREET DANCE

Utorok / Štvrtok

18:00-19:00

CONTEMPORARY

Utorok / Štvrtok

19:00-20:00VÝBER KURZU:


ÚČASTNÍK KURZU:Zápis do tanečných tried

ONLINE PRIHLÁŠKA

Vyberte si z našej ponuky

TANEČNÁ ŠKOLA

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:


TANEČNÁ ŠKÔLKA

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855

ÚDAJE ŽIADATEĽA O ČLENSTVO:


Zápis do Letnej školy tanca – denný tábor, spustený.

LETNÁ ŠKOLA TANCA

Denný tábor

Obstarávateľom:OZ "Outbreak"

ul.Gudernova 3, 040 11 Košice

IČO:42112150; DIČ:2023104941

Č.U.:SK8309000000005022058855
OBJEDNÁVATEĽ:

(rodič/zákonný zástupca)ÚČASTNÍK: