TO SME MY 2020/2021

Tanečná škola Outbreak Košice

Tanečná škola Outbreak & Whos that kidz Košice.

Nikto z nás na začiatku ani len netušil, ako veľmi nadchádzajúce obdobie preverí naše schopnosti. Bola to pre nás výzva taká, ako každá iná a dnes po dvoch tanečných rokoch počas pandémie sa už vieme obzrieť a zhodnotiť to ako sme sa s transformáciou, ktorá priniesla so sebou pandémia vysporiadali. Zvládli sme to! TO SME MY

Výsledky našej práce, ktoré sme dosiahli počas školského roka 2020 / 2021 sú zadosťučinením. Po návrate k prezenčnej výučbe môžme zhodnotiť, že byť pružný a prispôsobiť sa, nevzdať sa, malo zmysel. Členovia, ktorí sa prispôsobili skutočnosti, že nebudeme mocť trénovať isté obdobie v klasickej forme ako sme boli doposiaľ zvyknutí, sú dnes v porovnaní s tými, ktorí sa obmedzeniam poddali silnejší o skúsenosť, ktorá sa stane cennou nielen počas obdobia štúdia na školách, ale aj v bežnom, neskôr produktívnom živote.

Vyskúšať si všetko bežné v inej forme bolo obohacujúce.

OUTBREAK & WHOS‘ THAT KIDZ

Nedá sa porovnať to, čo sme vyučovali dištančne s tým, čo učíme prezenčne. Môžme však povedať, že to, čo sme sa naučili dištančne, je jedninečné a len málo situácií v bežnom živote nás bude prirodzene motivovať k tomu, aby sme zvládli robiť bežné činnosti v netradičnej forme.

Pripravili sme pre Vás video výstup z choreografií na ktorých sme pracovali počas roka vo formách prezenčne, hybridne, dištantne.

Poďme nato. Videá sú pomenované podľa názvov žiackých tried vo vekových kategóriách deti, juniori, dospelí. Nižšie nájdete aj videá z naších úspechov, ktoré sme dosiahli na súťažiach v online forme.Pridajte sa k nám, zápis prebieha cez šikovnú online prihlášku na naších web stránkach. Zabezpečujeme výučbu vo všetkých formách, sledujeme aktuálne nariadenia, intenzívne komunikujeme s rodičmi, nastavujeme všetko potrebné tak, aby naši zverenci boli vždy pohybovo aktívni, motivovaní dosahovať osobné, ale aj skupinové výsledky za sprievodu dobrej hudby, vždy dobre naladení, zdraví fyzicky, ale aj psychicky.

Nieje to márne, nieje to ani náročné, stačí len prijať to, čo nám život prináša. Nevzdať sa :).

TO SME MY