PROGRAM ESCALATOR

Program ESCALATOR by Creative Industry
29.apríl 2013 – 15.december 2013

Program Escalator bol nový špecifický program pre podporu kreatívnej ekonomiky a rozvoj talentov v meste Košice. Jedinečný program pod hlavičkou Európskeho hlavného mesta kultúry Košice – 2013 ponúklo na mieru pripravený rozvojový program pre vybrané subjekty a individuálnych umelcov, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle. Týmto subjektom ponúklo rady pre rozširovanie pôsobenia, nové skúsenosti, prax, zručnosti, kariéru a pomoc pri medzinárodnej spolupráci.

Outbreak bol aktívnou súčasťou programu a stal sa jedným z niekoľkých vybraných subjektov. Aký je náš pohľad na Escalator a čo nám prinieslo nadobudnuté vzdelanie?

Outbreak Dance Center  je myšlienkou mladej a talentovanej skupiny ľudí, ktorí sa usilujú o rozvoj kultúry v oblasti tanca, umeleckej fotografie, ako aj tvorby videa. Našim cieľom sú najmä činnosti zamerané na sociálny rozvoj detí a mládeže. Rozvíjame ich talent, organizujeme a podporujeme ich voľnočasové aktivity, dbáme na ich fyzické zdravie a taktiež ich vzdelávame. Brány tanečného centra sme oficiálne otvoril v septembri roku 2010 a dodnes prešlo tanečnou školou viac ako 500 členov. Pravidelne a  úspešne reprezentujeme mesto Košice a Slovenskú republiku na domácich a zahraničných podujatiach. Počas troch rokov pôsobenia sme si vďaka dôkladnému prístupu a tvrdej práci  spoločne vytancovali množstvo nenahraditeľných zážitkov, ocenení a titulov na najväčších tanečných prehliadkach, spolupracujeme so známymi osobnosťami, účinkujeme na významných podujatiach a podujatia aj sami organizujeme.

escalator1 

Keďže jednou z našich prioritných činností je práve tvorba tanečných a spoločenských projektov, účasť vo vzdelávacom programe Escalator nám viac otvorila brány k poznaniu, ako vytvoriť úspešný projekt. Pochopili sme dôležitosť komunikácie vo vnútri organizácie, ale aj s vonkajším okolím. Pokúšali sme sa aplikovať nadobudnuté schopnosti, metodiky a zručnosti do fungovania tanečného centra. Osvojiť si ich a riadiť sa nimi úplne sa síce nie vždy darí, no už vieme, že všetko potrebuje svoj čas, trpezlivosť, tvrdú prácu a správne naplánovanie. Najdôležitejšie však je, že nás práca musí baviť. Veľkým plusom celého vzdelávacieho programu bolo to, že školitelia Sendy Fitzgerald a Paul Bogen viedli všetky prednášky v angličtine. Po tejto skúsenosti sme ešte viac otvorení aj zahraničnej spolupráci.

 

escalator-2

Do budúcnosti sme otvorení podujatiam a projektom na domácej a medzinárodnej pôde. Myšlienok, nápadov a skúseností pribúda a my sme aj vďaka Escalatoru prišli na to, ako ich realizovať. Avšak prioritou tanečného centra Outbreak sú a vždy budú jeho členovia, ich tanečné vzdelanie a zdravý životný rast. Preto sa budeme aj my ďalej vzdelávať vo všetkých možných oblastiach.

fotka

Ďakujeme Escalatoru, školiteľom a mestu Košice za možnosť byť jedným z vybraných subjektov a za to, že sa stal veľmi pozitívnym a dôležitým miľníkom v ďalšom vývoji občianskeho združenia “Outbreak“.

 

Sandy Fitzgerald o programe Escalator

 

Predstavenie programu Escalator